Politica de confidențialitate

 

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de ALFI WORLD TRAVEL S.R.L. (Agenţia de Turism ALFI TRAVEL) numai în scopul declarat al websiteului www.alfitravel.ro, informaţiile din formularul de înscriere fiind necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, a voucherelor, contractelor de prestări servicii turistice, a produselor de reclamă şi publicitate specifice activităţii de marketing ale agenţiei noastre şi în niciun caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi, cu excepţia agenţiilor de turism organizatoare partenere, cele care deţin pachetele de turism comercializate de agenţia noastră.

 

Notă de informare privind protecția datelor personale

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,  ALFI WORLD TRAVEL S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră, un membru al familiei Dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de Dumneavoastră, nu aveţi obligaţia furnizării acestor date, acestea fiind însă absolut necesare la prelucrarea cererii Dumneavoastră şi onorarea serviciilor oferite de firma noastră, emiterii actelor de calatorie și prestării serviciilor hoteliere și de turism. Eventualul refuz al Dumneavoastră de a ne furniza aceste date personale va determina neemiterea actelor de calatorie și prestării serviciilor hoteliere și de turism solicitate de Dumneavoastră.

 

Dezvăluirea informațiilor personale

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai furnizorilor de servicii incluse în pachetele turistice achiziționate, fiind necesare pentru prestarea în condiții de siguranță a serviciilor contractate.

 

Vom dezvălui datele Dumneavoastră personale unor terțe părți (părțile terțe sunt companiile cu care colaborăm, printre care TUI, Nova travel, Christian Tour, Paralela 45, Cocktail Hollidays, Blue Air, Wizz Air, Tarom, Karpaten Turism, Hello Holidays, Filos, Solvex, Meli Tours, Rezeda, Paradis, Tez Tour, Fibula) așa cum este descris mai sus în această politică de confidențialitate. De asemenea, vom dezvălui datele Dumneavoastră personale în cazul în care legea ne-o cere sau dacă suntem ferm convinși că este absolut necesar pentru a respecta legea, a coopera cu autoritățile sau a proteja drepturile juridice ale companiei noastre.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email rezervari@alfitravel.ro sau transmisă prin poştă pe adresa societăţii noastre (vezi pagina de contact din websiteul www.alfitravel.ro)  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Datele dumneavoastră pot fi transferate în strainatate, în vederea prestarii serviciilor hoteliere si turistice contractate.

 

Dacă unele dintre datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil la adresa de email rezervari@alfitravel.ro.

 

Newslettere

 

Utilizatorii care s-au abonat la newsletterele trimise de către Alfi Travel se pot dezabona prin click pe link-ul de dezabonare trimis o data cu mesajul email.

 

Observaţie

 

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal

 

ALFI WORLD TRAVEL S.R.L. va avea în vedere toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.

Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate, în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare.