site_logo_new_2022

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …………. din …………………

 

Părţile contractante:

Agentia de turism intermediara ALFI WORLD TRAVEL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Poiana Florilor, Nr. 15, parter, cod unic de inregistrare RO 41111227, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/6357/14.05.2019, autorizata sa desfasoare activitati principale avand cod CAEN 7912,  licenta de turism nr. 2162 din data de 03.12.2019, asigurata privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre sau pe seama calatorilor in cazul insolventei, la societatea de asigurare Eurolife FFH Asigurări Generale S.A. cu sediul in Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 31 - Lascăr 31 Business Center Etaj 10 şi 11, sector 2, cod postal 020492, cu polita nr. 1303 0000061 din data de 04.01.2024, valabila pana la 03.01.2025, reprezentata legal prin Funieru Monica, in calitate de Director Agentie, denumită în continuare Agentia de turism intermediara, actionand in numele si pe seama Agentiei de turism organizatoare: [...]

şi 

Domnul/ Doamna  …………………………, domiciliat(ă) în Jud. ……………, Localitate ……………….., Romania, telefon …………………….., adresa de e-mail ………………….. , posesor/posesoare al/a pasaport/ CI seria -…..,  nr. -……….., eliberat de -……,  la data de -….., denumit/ denumita in continuare Calator, au convenit la încheierea prezentului contract.

 

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

1.2. Sub incidenta prezentului contract intra Calatorul/ Calatorii:

Nume     Prenume

Tip (adt, chd)

Data nasterii

 

 

 

1.3.Excursia:

Pachet de servicii turistice, destinatia ……..;

Hotel: ……., cu plecare din ………………;

Camera: 1 x ………………;

Masa: ……………..;

Numar persoane: ………………….;

Pret pachet de servicii turistice achizitionat: ……………….RON/ EUR;

 

Servicii incluse:

----------------------

Servicii neincluse in pretul pachetului de servicii turistice achizitionat:

Status rezervare: Confirmata./ Procesata cu status la cerere;

Tip oferta: …….;

 

Plata conform factura fiscala NR. din dd.mm.yyyy;

- incasat transa 1: ….. RON/ EUR;

- transa 2 in valoare de ….RON/ EUR se achita pana la dd.mm.yyyy;

- diferenta in valoare de …….. RON/ EUR se achita pana la dd.mm.yyyy.

 

Calatorii AU au optat pentru achizitionarea asigurarilor storno si/ sau medicale de calatorie la momentul incheierii contractului, polita nr. ……, incasata cu factura fiscala ALF… .

Calatorii NU au optat pentru achizitionarea asigurarilor storno si/ sau medicale de calatorie la momentul incheierii contractului.

 

Atat unitatea de cazare, cat si tipul de camera rezervat / programul circuitului, au fost alese de catre Calator, in baza ofertei transmise sau a rezervarii efectuate direct pe site-ul agentiei.

Calatoria in  destinatia ….. se face in baza pașaportului valabil minim 6 luni de la data intoarcerii in tara/ cartii de identitate valabile.

Pentru mai multe informatii referitoare la regimul de călătorie în străinătate pentru cetăţenii români, va rugam sa accesati:: https://www.mae.ro/node/1422 

 

 

 

II. Incheierea contractului 
2.1. Contractul se incheie, dupa caz, in oricare din urmatoarele situatii:

a) in momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice;

b) in momentul in care calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pana la 50% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care Calatorul solicita serviciile.

1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei penalitati conform cap. VI.

2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, calatorul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite;

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e- mail, fax etc.), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus contine clauzele prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

2.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii turistice inscris in documentele de calatorie.

 

III. Pretul contractului si modalitati de plata:
3.1. Pretul contractului este de …………… RON/ EUR si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

3.2. Modalitati de plata:

3.2.1. La incheierea contractului se percepe un avans de minim 30% din pretul stabilit sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de Agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:
- intre 15% - 50% din valoarea totala a pretului pachetului de servicii turistice/ serviciului unic de calatorie, in momentul rezervarii;
- restul de plata se achita cu cel putin 35 de zile inainte de inceperea calatoriei sau conform specificatiilor din oferta.

3.3. Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta al BNR din ziua emiterii facturii majorat cu 2% coeficient de risc valutar.

 

IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
4.1. Agentia se obliga sa furnizeze calatorului un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a agentiei de turism sau in cazul in care exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia poate furniza calatorului un bon de comanda, daca considera necesar.

4.2. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare, Agentia are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei.

In cazurile prevazute la pct. 4.7 lit. b) si c), informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.

4.3. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatoriiii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr.1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

4.5. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de calator ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

4.6. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice) neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

4.8. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator in fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) obligatiile calatorului prevazute la pct. 5.10, 5.11 si 5.13.

4.9. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.

4.10. In situatia in care prestarea serviciilor turistice ce fac obiectul contractului a devenit imposibila din cauza de forta majora sau din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului de servicii turistice contractat sau care afecteaza semnificativ transportul Calatorilor la destinatie (cum ar fi calamități naturale, epidemii/pandemii, mișcări sociale, greve, războaie, schimbări politice, întarzieri, anulări sau închideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval), Agentia de turism Organizatoare va oferi Calatorului/ Calatorilor, parte in contract, fie restituirea sumei platita de catre Calator cu retinerea unei taxe de serviciu de 10% din contravaloarea contractului, care reprezinta contravaloarea muncii depuse pana la acel moment in beneficiul Calatorului (cautarea variantelor de vacanta, contactarea partenerilor interni sau externi, discutii, negocieri, inclusiv cu Calatorul, intocmirea si semnarea contractului si a documentelor de calatorie, operatiuni de incasare si de plati etc.). Restituirea sumei catre Calator se va face in termen de 14 zile de la data la care se recupereaza sumele platite furnizorilor de servicii turistice (hoteluri, transportatori, etc), aferente pachetului turistic respectiv.

In cazul anulării calatoriei turistice din cauze de forta majora sau caz fortuit (calamităti naturale, epidemii/pandemii, mișcări sociale, greve, războaie, schimbări politice, închideri temporare totale sau parțiale ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, instituirea de restricții de călătorie de către autoritățile naționale române sau străine ori de cele internaționale etc.), Organizatorul va putea, alternativ

restituirii sumei platite de catre Calator (in conditiile menționate mai sus), sa ofere acestuia vouchere valorice (note de credit) pe intreaga suma achitata, care sa poata fi folosite pentru cumpărarea altor produse turistice ale Organizatorului. De  asemenea, tot alternativ, Calatorul va putea opta pentru schimbarea perioadei de calatorie si mentinerea celorlalte caracteristici ale pachetului turistic, in functie si

de conditiile stabilite de furnizorul de servicii turistice (hotel, transportator, alt furnizor) ori disponibilitatea acestuia, ori eventuale diferente de pret iar Calatorul va alege una dintre variantele propuse de Agentia Organizatoare prin intermediul Agentiei Intermediare ALFItravel.

 

V. Drepturile si obligatiile calatorului
5.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata agentiei de turism (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regula, la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula, la ora 11:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.

5.3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, calatorul poate rezilia/denunta unilateral contractul fara nicio obligatie fata de Agentie, acesta avand dreptul la rambursarea imediata de catre Agentie a sumelor platite, inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, iar in cazul in care se aplica clauzele prevazute in cap. IV pct. 4.7 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

5.5. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile cap. IV pct. 4.2 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.6. In cazul in care calatorul reziliaza/denunta unilateral contractul in temeiul pct. 5.4 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

5.7. In toate cazurile mentionate la pct. 5.6, calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile (overbooking-urile), caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

c) anularea s-a facut din vina calatorului.

5.8. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.

In situatia in care calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la cap. VI la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

5.10. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

5.11. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

5.12. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. 

5.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, efectuarea unor vaccinuri. teste epidemiologice etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politia de frontiera  (https://www.politiadefrontiera.ro/) . In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

5.14 Calatorul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Ministerul Afacerilor Externe  (https://www.mae.ro/node/1422).

5.15. Agentia de turism recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

5.16. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.17. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

5.18. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

5.19. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5.20. In situația in care calatorul a contractat pachetul de servicii turistice la un preț care are in vedere cazarea pe perioada sejurului intr-o camera dubla, iar acest lucru nu este posibil din cauza faptului ca, calatorul calatorește singur sau impreuna cu un alti calatori, dar care impreuna reprezinta un numar impar, calatorul/calatorii accepta unul din urmatoarele mecanisme:
a) Partaje garantate – clientul achita o taxa fixa, peste tariful inițial al pachetului (care este determinat pentru un loc in camera dubla dar prezumand ocuparea de doi calatori a camerei duble); In condițiile acceptarii si achitarii acestui cost suplimentar, Turoperatorul/ Agentia Organizatoare garanteaza ca ii va gasi un coleg(a) de camera sau, daca nu reuseste, Turoperatorul/ Agentia Organizatoare va suporta suplimentul pentru camera single.
b) Partaje negarantate – Turoperatorul/ Agentia Organizatoare va rezerva la hotel camera dubla, iar daca pana cu 30 zile inainte de plecare nu se mai inscrie nici o persoana de acelasi sex in partaj pe grupul din care face parte calatorul in cauza, clientul isi asuma sa plateasca suplimentul de camera single .
Calatorul nu va putea, in nicio circumstanta sa renunte la contract sau sa ceara rezilierea acestuia, pentru motive ce tin de plata unor sume suplimentare conform celor de mai sus. Deasemenea, Turoperatorul/ Agentia Organizatoare nu are nicio raspundere si nu va plati nicio compensatie pentru eventuale neințelegeri intre calatorii care calatoresc singuri si care vor ocupa impreuna o camera dubla pe perioada sejurului.

5.21. In cazul in care calatorul nu dorește sa imparta camera in sistem partaj cu persoana gasita de agenție, acesta se obliga sa achite un supliment de single (daca iși exprima opțiunea cu minim 30 zile inainte de plecare), sau sa achite integral inca o camera la hotel (daca iși exprima opțiunea cu mai puțin de 30 zile inainte de plecare, sau la fața locului).

 

VI. Renuntari, penalizari, despagubiri
6.1. In cazul in care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

6.1.1. In cazul serviciilor turistice, penalizarile sunt de:
a) intre 10% - 50% penalizare pentru anularea cu mai mult de 36 zile inainte de plecare;
b) 100% penalizare pentru anularea cu 35 - 0 zile inainte de plecare sau in caz de neprezentare la imbarcare in ziua plecarii;
c) Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI, alte sisteme de Rezervari Go Global, Hotelspro, etc) . Pe langa penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.

Orice modificare se taxeaza cu 40 EURO/ modificare/ persoana. Modificarea se refera la numele, respectiv datele de nastere ale calatorilor din rezervare.

Orice alta modificare care nu este specificata mai sus, inseamna recalcularea rezervarii la pretul disponibil in sistem la momentul solicitarii si cu aplicarea penalizarilor aferente.

 6.1.2 Pentru ofertele de tip: Early Booking, Last Minute, Craciun, Revelion, nu sunt permise modificari de nume sau perioada. Orice modificare inseamna recalcularea rezervarii la pretul disponibil in sistem la momentul solicitarii modificarii si cu aplicarea penalizarilor aferente.

 6.2. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul calatorului cu retinerea penalizarilor prevazute la pct.

6.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.

6.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.5. Penalizarile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplica si in cazul in care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.

6.6. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

6.7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

6.8. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.

6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 se vor retine de catre Agentie din pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.

6.10 Agentia de turism organizatoare poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
  a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
  (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
  (ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2 si 6 zile;
  (iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile;
  b) agentia de turism organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, Calatorul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.

 

VII. Reclamatii
7.1. In cazul in care calatorul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai Turoperatorului/ Agentiei Organizatoare).

Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 0771.793.500
Email: rezervari@alfitravel.ro

7.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

 

VIII. Asigurari
8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la 
Eurolife FFH Asigurări Generale S.A. cu sediul in Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 31 - Lascăr 31 Business Center Etaj 10 şi 11, sector 2, cod postal 020492, cu polita nr. 1303 0000061 din data de 04.01.2024, valabila pana la 03.01.2025, afisata si pe pagina web a agentiei de turism https://alfitravel.ro/images/public/Polita_EuroLife_04.01.2023_1303%200000005%20-%20Rasp%20Insolventa%20ALFI%20World%20Travel.pdf

8.2. Conditiile in care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:

8.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea calatorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea calatorului in Romania, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.

8.2.2. In cazul in care calatorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Calatorul are obligatia de a notifica societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la pct. 8.2.2.

8.2.4. In cazul in care, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre Agentie, Calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau in principal in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Calator;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite Calatorului si alte documente justificative.

8.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de Calator in contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

8.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la Calator.

8.2.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre Calator, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.

8.2.10. Facultativ, Calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare. Calatorul se poate informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putand fi incheiata in agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, daca Agentia ofera acest tip de serviciu.

8.3. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar intre Calator si asigurator.

8.4. Pachetul de servicii turistice contractat este organizat si garantat de catre Agentia de Turism Organizatoare ……………….. asigurat cu polita ……………………….IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia Calatorului, in format tiparit sau pe suport electronic.

 

X. Dispozitii finale
10.1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face in conformitate cu termenii si conditiile generale si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.

10.3. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; calatorii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia si achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de calatorie si plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.

 10.4. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.

10.5. Calatorul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/ 2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, Calatorul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de turism.

10.6. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.

10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.


NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (GDPR), ALFI WORLD TRAVEL S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Strada Poiana Florilor, Nr. 15, parter, cod unic de inregistrare 41111227, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu nr. J40/6357/14.05.2019, autorizata sa desfasoare activitati principale avand cod CAEN 7912, reprezentata legal prin Monica Funieru, in calitate de Director Agentie, are obligatia de a prelucra datele cu caracter personal in limitele legale, in scopul pentru care au fost colectate, in conditii de securitatea si confidentialitate, cu respectarea principiului proportionalitatii si cu respectarea drepturilor legale ale clientului.

Datele cu caracter personal ale clientului sunt prelucrate in scopul incheierii si executarii contractului, in baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR si, sub rezerva exprimarii consintamantului, in scopuri de publicitate si marketing, in baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din acelasi act normativ.

Datele cu caracter personale ale clientului vor fi dezvaluite angajatilor societatii noastre, agentiilor de turism partenere, unitatilor de cazare si de servire partenere, comaniilor de transport terestru, aerian sau naval partenere, precum si oricaror persoane fizice si juridice a caror participare este necesara in vederea executarii obligatiilor pe care ni le-am asumat fata de dumneavoastra.
De asemenea, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi dezvaluite instantelor de judecata competenete, institutiilor si autoritatilor publice, executorilor judecatoresti competenti, expertilor, traducatorilor, avocatiilor, la solicitarea justificata a acestora .
Clientul isi exprima consimtamantul cu privire la prelucrarea de catre avocat a datelor cu caracter personal ale acestuia pentru:

O Executarea contractului;       

O Primirea de newsletter.

Datele dumneavoastra cu caracter personale vor fi stocate si prelucrate pe toata perioada executarii contractului cat si pe perioada impusa de prevederile legale privitoare la arhivarea documentelor, respectiv pana la retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarile efectuate in scop de publicitate.
In conformitate cu GDPR, aveti dreptul:
- de a solicita agentiei noastre, in ceea ce priveste datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
- de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucarii efectuate pe baza consintamantului inainte de retragerea acestuia;
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

Furnizarea de catre client a datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie contractuala. Nerespectarea acestei obligatii cu privire la datele cu caracter personal necesare incheierii si executarii contractului poate detemina imposiblitatea realizarii acestor operatiuni.

 

 Calator/ Reprezentantul Calatorului,                              Data:           
Nume____________________________                _________________
Semnatura________________________


 Agentia ALFI travel,   

Reprezentant: ______________________